Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Sự tích và phong tục Tết Đoan Ngọ

Tháng Năm 30, 2017 0

TBVĐ-Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt, phong tục của người dân các quốc gia này. Tết Đoan […]

Tiểu sử chùa Phước Nghiêm – Leipzig

Tháng Năm 2, 2017 0

Chùa Phước Nghiêm Leipzig được thành lập vào năm 2004 (năm Giáp Thân). Ban đầu thành lập được Hòa Thượng Viên Giác ban hiệu là Niệm Phật Đường Liên Trì. Cơ sở của Niệm Phật […]

1 2