Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Thời hạn hủy bỏ hồ sơ giấy tờ

Tháng Bảy 30, 2016 0

Theo điều §147 của bộ luật AO (Abgabeordnung – Luật thuế doanh nghiệp), hồ sơ kế toán tùy từng trường hợp cụ thể cần phải được lưu giữ 6 hoặc 10 năm. Từ ngày 1.1.09, […]

Xin giấy phép lao động: Phần 2

Tháng Bảy 30, 2016 0

Điều §8: Đào tạo và lao động của ngoại kiều mới nhập cư trong độ tuổi thanh thiếu niên (Jugendalter) 1- Có thể cấp phép lao động, không  cần  kiểm  tra  theo điều §39 phần […]

Thuế thừa kế (Erbschaft)

Tháng Bảy 29, 2016 0

Luật thuế thừa kế và cho tặng (Erbschaft – und Schenkun-gsteuer- recht)   có   giá  trị pháp lý từ 01.01.2009. Người ta cũng có thể đặt đơn đề nghị để áp dụng cho các khoản thừa […]

Xin giấy phép lao động: Phần 1

Tháng Bảy 29, 2016 0

Nghị định của Bộ Kinh tế và Lao động Liên bang (Beschäftigungsverfahrensverordnung – BeschVerfV). Giấy phép lao động cho ngoại kiều đang sống ở Đức (Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung) […]

Trợ cấp đi làm (Einstiegsgeld – ESG)

Tháng Bảy 29, 2016 0

Đó là khoản tiền nhà nước hỗ trợ cho những người hưởng tiền thất nghiệp bậc II tìm được việc làm toàn phần (Vollbeschäftigung) có mức lương dưới 1.200 Euro/tháng, nhưng theo điều §29 SGB […]

Trả lương khi ốm đau hoặc nghỉ sinh con

Tháng Bảy 29, 2016 0

Từ ngày 01.01.2006, các quỹ bảo hiểm nhà nước đã áp dụng một chính sách mới, đền bù cho chủ lao động các chi phí lương công nhân bị ốm hoặc nghỉ sinh con (Mutterschaft). […]

1 4 5 6 7 8