Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Hiện đại hóa khai thuế Steuermodernisierungsgesetz

Tháng Mười 10, 2016 0

Từ năm 2017, người đóng thuế sẽ nộp báo cáo thuế Steuererklärung thông qua chương trình khai thuế trực tuyến Elster (hoặc SteuerSparErklärung). Sau khi điền vào mẫu Steuererklärung, người khai thuế không phải bổ […]

Cách tiết kiệm phụ phí lương

Tháng Bảy 29, 2016 0

TBVĐ- Bên cạnh tiền lương cầm tay chi trả cho lao động, cả chủ lẫn người lao động đều phải trích nộp bảo hiểm xã hội được gọi là phụ phí lương, tổng cộng lên […]

Trả lương khi ốm đau hoặc nghỉ sinh con

Tháng Bảy 29, 2016 0

Từ ngày 01.01.2006, các quỹ bảo hiểm nhà nước đã áp dụng một chính sách mới, đền bù cho chủ lao động các chi phí lương công nhân bị ốm hoặc nghỉ sinh con (Mutterschaft). […]

Những thay đổi trong bảo hiểm xã hội

Tháng Bảy 29, 2016 0

Kể từ ngày 01.01.2009, chính phủ Đức trong khuôn khổ chương trình cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội đã quy định một số chính sách mới, thay đổi các tỷ lệ đóng góp […]