Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Tin vui cho người nhận Hartz-IV

Tháng Mười Hai 18, 2017 0

TBVĐ- Sắp tới, người nhận trợ cấp Hartz IV sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi việc cắt giảm trợ cấp nhà ở. Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang được công […]

Nói về trợ cấp xã hội ở Đức

Tháng Năm 15, 2017 0

Trợ cấp xã hội Hartz IV là một loại trợ cấp dành cho những người thất nghiệp, phụ nữ nuôi con nhỏ, thanh niên đang tìm việc làm hoặc người có thu nhập quá thấp..v.v. […]

1 2