Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Trợ cấp đi làm (Einstiegsgeld – ESG)

Tháng Bảy 29, 2016 0

Đó là khoản tiền nhà nước hỗ trợ cho những người hưởng tiền thất nghiệp bậc II tìm được việc làm toàn phần (Vollbeschäftigung) có mức lương dưới 1.200 Euro/tháng, nhưng theo điều §29 SGB […]