Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600


Hiện đại hóa khai thuế Steuermodernisierungsgesetz

Tháng Mười 10, 2016 0

Từ năm 2017, người đóng thuế sẽ nộp báo cáo thuế Steuererklärung thông qua chương trình khai thuế trực tuyến Elster (hoặc SteuerSparErklärung). Sau khi điền vào mẫu Steuererklärung, người khai thuế không phải bổ […]

1 2 3