Site icon Thời báo Việt Đức

Bảo hiểm nhà (Hausratversicherung) đền bao nhiêu cho số tiền bị kẻ gian đột nhập lấy đi?

TBVĐ- Trong đa số trường hợp nhà bị đột nhập, bảo hiểm nhà cửa Hausratversicherung đều đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, đối với tiền mặt, bảo hiểm chỉ đền một khoản tiền nhất định.

Exit mobile version