Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cách tiết kiệm phụ phí lương

29/07/2016 0

TBVĐ- Bên cạnh tiền lương cầm tay chi trả cho lao động, cả chủ lẫn người lao động đều phải trích nộp bảo hiểm xã hội được gọi là phụ phí lương, tổng cộng lên […]

Lấy lại thuế lương

28/07/2016 0

Tháng trước Toà án Hiến pháp Liên bang (Bundesverfassungsgerichts, Schloßb- ezirk 3, 76131 Karlsruhe) đã xem xét đơn đệ trình của Toà án Tài chính Finanzgerichts Niedersachsen, Toà án Tài chính Finanz- gerichts des Saarlandes,  […]

1 36 37 38