Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuế cho công việc trên 450 Euro

20/11/2020 0

TBVĐ- Nếu thu nhập làm thêm thường xuyên vượt quá ngưỡng 450 Euro hàng tháng, sẽ phải đóng thuế. Tuy nhiên, khi đó bậc thuế của công việc chính không được chuyển sang công việc […]

Mức trợ cấp Hartz IV năm 2020

07/08/2020 0

TBVĐ- Để vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhiều người cần đến trợ cấp của nhà nước trong thời điểm này. Việc phòng chống đại dịch Corona đã thực sự làm tê liệt cuộc sống […]

1 3 4 5 6 7 38