Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quảng cáo hạ giá 20% sai luật

28/07/2016 0

Tòa án tối cao Bundesgerichtshof đã ra quyết định trong vụ việc số I ZR 122 / 06, phán xét chương trình quảng cáo “hạ giá 20% cho tất cả các mặt hàng (20 Prozent […]

Tự ý hạ tiền nhà

28/07/2016 0

Khi tự nhiên hết các vết nấm mốc trong nhà thuê mặc dù chủ cho thuê nhà không thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý mốc nào, người cho thuê nhà tự ý hạ […]

Không phải cấp dưỡng cho con khá giả

06/06/2016 0

Bố mẹ không phải cấp dưỡng cho người con đang đi học nếu con đã trưởng thành và có nhiều tiền. Người con phải tự trang trải bằng số tiền hiện có. Phán quyết trên […]

1 20 21 22 23