Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Quyền của phụ nữ ở Đức

10/03/2021 0

TBVĐ- Ở Đức quyền của phụ nữ được định chế hóa hoặc hỗ trợ bởi luật pháp. Thời báo Việt Đức xin giới thiệu một số quyền của phụ nữ ở Đức nhân ngày quốc […]

Video: Quốc tịch cho trẻ em ở Đức

19/02/2021 0

TBVĐ- Luật lưỡng tịch cho trẻ em sinh ra ở Đức. Từ năm 2000, trẻ em người nước ngoài sinh ra tại Đức có thể mang quốc tịch Đức và quốc tịch nguyên quán của […]