Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Chính phủ Đức thống nhất biện pháp „hãm phanh khẩn cấp“ trên toàn liên bang

TBVĐ- Để áp dụng biện pháp chống dịch đồng bộ trên toàn liên bang, trước làn sóng Covid-19 thứ 3 đang diễn biến phức tạp, hôm nay chính phủ liên bang đang đã thống nhất sửa đổi quy định trong Đạo luật Phòng chống Lây nhiễm. Tuy nhiên, những sửa đổi này cần được Quốc hội Đức và Hội đồng liên bang thông qua. Sau đây là một số quy định, được sửa đổi trong đạo Luật chống nhiễm trùng…

Trung Hiếu