Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Kurzarbeit được kéo dài đến hết tháng 6.2022

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Hôm nay, Lương hỗ trợ từ Chính Phủ – Kurzarbeitergeld đã được Quốc hội Liên bang kéo dài đến hết tháng 6.2022.

Theo đó, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh vẫn có thể đệ đơn xin tiền lao động ngắn hạn Kurzarbeitergeld đến hết tháng 6.2022.

Trong trường hợp doanh nghiệp giảm giờ làm hay tạm thời đóng cửa do dịch bệnh khiến tiền lương của nhân công bị cắt giảm, người lao động có thể được nhận tiền lao động ngắn hạn Kurzarbeitergeld. Khoản trợ cấp này phải do chủ lao động đệ đơn.

Hải Phong