Site icon Thời báo Việt Đức

Ở Đức có phải muốn xăm bất kì hình nào đều được?

TBVĐ- Mặc dù mỗi người có quyền quyết định về những thứ trên cơ thể họ, nhưng không phải muốn xăm bất kì hình nào đều được.

Exit mobile version