Website-Icon Thời báo Việt Đức

Từ 19.04.2017: Amazon thay đổi điều kiện trả hàng

HÌnh minh họa: nguồn pixabay.com/

Từ hôm nay, amazon thay đổi điều kiện trả hàng. Người tiêu dùng được hưởng lợi từ thay đổi này.

Cho đến nay, điều kiện trả hàng trên amazon không thống nhất do phụ thuộc vào việc hàng được amazon chuyển trực tiếp hay do công ty bán hàng trên amazon tự chuyển. Tuy nhiên, từ ngày 19.04.2017, amazon sẽ áp dụng thống nhất điều kiện trả hàng. Theo đó, tất cả công ty bán hàng trên amazon cũng phải áp dụng quy định trả hàng như hàng được chuyển trực tiếp từ amazon, thay vì áp dụng điều kiện kinh doanh riêng và tự ấn định thời hạn và cách thức trả hàng như trước đây. Thay đổi này có lợi cho khách hàng do không phải để ý xem mua hàng ở công ty nào và điều kiện trả hàng ra sao. Sau đây là những thay đổi cơ bản:

Ngọc Chiến (theo Focus)

Die mobile Version verlassen