Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Đức kết thúc xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí cho công dân, áp dụng quy tắc 3G

TBVĐ- Hôm 10.8.2021, Hội nghị trực tuyến giữa thủ tướng Đức với Angela Merkel và Thủ hiến các bang thảo luận các biện pháp phòng dịch trong giai đoạn tới cũng như việc lập quỹ tái thiết sau thảm hoạ lũ lụt ở vùng Tây Đức. Sau đây là một số thông tin được thống nhất trong hội nghị về một số quy tắc sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Hải Phong