Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bán nhà ở Đức khi nào phải trả thuế đầu cơ (Spekulationssteuer)?

TBVĐ- Việc đánh thuế đối với tài sản, trong đó có đất và nhà, tài sản gắn liền với đất nhằm giúp góp phần điều chỉnh được thị trường bất động sản hoạt động minh bạch, phát triển bền vững, ngăn chặn những cơn sóng đầu cơ. Ở Đức, những người mua bất động sản không phải để ở mà để khi có lãi thì bán đều phải chịu thuế thu nhập từ đầu cơ Spekulationssteuer.