Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Giờ tiếp khách và giao dịch điện thoạiwhite-male-1834136_960_720

Từ 10:00 – 16:00, Thứ 3 đến Thứ 5.

Từ 10:00 – 14:00, Thứ 6

Tel: (0341) – 6867 2525

Ngoài giờ trên xin

Tư vấn và giải đáp qua điện thoại

Từ 15 – 18 giời, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Số máy 0900 1510529(99 Cent/phút từ máy tường). Do Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Phương Đảm nhiệm.

Ngoài giờ trên xin hẹn lịch qua tòa soạn trong giờ tiếp khách, hoặc qua E-mail: [email protected]

Thời báo Việt Đức