Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Dự án đào tạo điều dưỡng viên

27/05/2016 0

Giữa tháng trước, tại Pößneck, trường Euroschule Gera và Pößneck đã giới thiện dự án thí điểm đào tạo người Việt trẻ tuổi thành điều dưỡng viên nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực […]

1 27 28 29