Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

14 “quà tặng” từ chính phủ cho người lao động

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Năm 2017, một người có thu nhập trung bình tại Đức phải trích gần ½ thu nhập để đóng thuế và các khoản đóng góp xã hội cho nhà nước. Tuy nhiên, nhà nước không chỉ thu tiền mà cũng hoàn lại một phần thông qua các khoản trợ cấp và miễn thuế.

Khấu trừ tiền thuế khi gửi cho ở trường tư: Những cha mẹ gửi con học tại trường tư thay vì trường công hàng năm có thể được khấu trừ thuế 30% học phí, tuy nhiên tối đa chỉ 5.000 Euro. Điều kiện là người con phải có tiêu chuẩn nhận tiền con hay khoản miễn thuế dành cho con Kinderfreibetrag.

Trợ cấp chi phí đào tạo lên tới 500 Euro: Cứ hai năm một lần, những người làm công ăn lương có thể được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nâng cao, tối đa 500 Euro. Tuy nhiên, khoản thu nhập bị tính thuế không được vượt quá 20.000 Euro đối với người độc thân và 40.000 Euro đối với cặp đôi kết hôn. Ngoài ra, độ tuổi nhận trợ cấp là tối đa 25 tuổi.

Khấu trừ thuế lên tới 4.000 Euro cho các dịch vụ giúp việc nhà: Những dịch vụ giúp việc nhà như thuê người lau dọn, chăm sóc cũng được nhà nước hỗ trợ. Có thể được khấu trừ 20% chi phí này, tối đa 4.000 Euro. Đối với chi phí thuê thợ thủ công được hỗ trợ tối đa 1200 Euro. Lưu ý: chỉ được khấu trừ thuế các khoản này khi trình được hóa đơn và trả tiền bằng phương thức chuyển khoản.

Hỗ trợ khoản tiền tiết kiệm dành cho người lao động Arbeitnehmersparzulage: Nếu người lao động không chỉ nhận lương thông thường mà nhận thêm khoản tiền tiết kiệm có tên gọi vermögenswirksame Leistungen, tối đa 40 Euro một tháng, sẽ được nhà nước hỗ trợ thêm. Có hai khả năng. Nếu người lao động chuyển khoản tiền đó vào một hợp đồng tiết kiệm xây dựng (Bausparvertrag), có thể được nhà nước hỗ trợ thêm 9%, áp dụng cho khoản tiết kiệm tối đa 470 Euro cho người độc thân và 940 cho cặp đôi kết hôn. Có nghĩa, nhà nước hỗ trợ thêm tối đa 43 Euro (người độc thân) và 86 Euro (người kết hôn). Điều kiện là thu nhâp tính thuế của người lao động không được vượt quá 17.900 Euro (người độc thân) và 35.800 Euro (cặp đôi kết hôn). Nếu chủ lao động trực tiếp chuyển khoản tiền này vào hợp đồng tiết kiệm xây dựng, ngưỡng thu nhập tối đa sẽ ở 20.000 Euro cho người độc thân và 40.000 Euro cho cặp đôi kết hôn.

Hỗ trợ chống trộm: Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) hỗ trợ những người có nhà riêng đến 1600 Euro nếu muốn lắp đặt các biện pháp chống trộm. Tốt nhất nên đệ đơn xin hỗ trợ trước khi tiến hành lắp đặt.

Hỗ trợ xây dựng Wohnungsbauprämie: Khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, những người muốn xây nhà có thể xin được khoản tiền hỗ trợ xây dựng Wohnungsbauprämie. Nhà nước hỗ trợ 8,8%, tuy nhiên tối đa chỉ 512 Euro (đối với người độc thân) và 1024 Euro đối với cặp đôi kết hôn. Ngoài ra, khoản thu nhập bị tính thuế của người độc thân không được vượt quá 25.600 Euro và 51.200 Euro đối với cặp đôi kết hôn.

Tiết kiệm Riester: Những người đóng tiết kiệm Riester cũng được nhà nước hỗ trợ thêm. Về cơ bản, sẽ được hỗ trợ thêm 175 Euro, đối với mỗi người con sinh sau ngày 31-12-2007 sẽ được hỗ trợ thêm 300 Euro. Để hợp đồng Riester được nhà nước hỗ trợ, người đóng Riester phải đóng ít nhất 4% thu nhập năm trước đó.

Chi phí bác sỹ: Nếu quỹ bảo hiểm y tế không chi trả toàn bộ chi phí điều trị, chẳng hạn điều trị ở nha sỹ hay bác sỹ mắt, có thể liệt kê khoản tiền còn lại vào mục außergewöhnliche Belastung khi khai báo thuế để được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, tùy thu nhập và số lượng con, trước tiên sẽ phải dành từ 1-7% thu nhập cá nhân để chi trả các khoản này.

Lương hưu Rürup-Rente: Rürup- Rente là hình thức hỗ trợ duy nhất của nhà nước dành cho người tự hành nghề để chăm lo tuổi già. Tuy nhiên, người tự hành nghề không được hỗ trợ tiền trực tiếp mà chỉ được giảm gánh nặng thuế. Năm nay, khoản tiền này là 23.712 Euro đối với người độc thân và 47.424 Euro đối với người kết hôn. Sở Tài chính sẽ xem xét 86% khoản tiền này, tức 20.392 Euro.

Người tàn tật: Người tàn tật có thể đệ đơn xin “khoản tiền cá nhân” (persönliches Budget), dao động từ 200 đến 800 Euro. Tùy mức độ tật nguyền, có thể có thêm khoản tiền hỗ trợ tật nguyền đổ đồng (Behindertenpauschalbetrag) đến 3.700 Euro

Người độc thân nuôi con: Về cơ bản, người độc thân nuôi con được nhận một khoản miễn thuế 1.908 Euro, cộng thêm 240 Euro mỗi người con. Tuy nhiên, chỉ được nhận khoản miễn thuế này khi trong hộ gia đình không có một người trưởng thành khác nào cùng chung sống.

Tín dụng của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW): Những người muốn hiện đại hóa về năng lượng, chẳng hạn mua lò sưởi mới và muốn vay tín dụng, nên kiểm tra ưu đãi của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW. Nếu dự án xây dựng đáp ứng được yêu cầu của KfW, sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ 0,75% và được tặng một khoản tiền Tilgungszuschuss đến 27.500 Euro, có nghĩa ngân hàng sẽ trừ đi 27.500 Euro của khoản tiền đang nợ.

Hỗ trợ đi làm sau thời gian nhận tiền thất nghiệp (Einstiegsgeld): Nếu sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp loại I hay II và muốn làm công việc thu nhập thấp, có thể đệ đơn xin tiền có tên gọi Einstiegsgeld của Sở lao động, với điều kiện thu nhập không được quá 1200 Euro brutto một tháng. Tuy nhiên, trợ cấp này không bắt buộc mà do từng nhân viên của Jobcenter đưa ra quyết định trong từng trường hợp.

Các khoản phụ cấp lương miễn thuế: Nếu chủ lao động không chuyển toàn bộ lương dưới hình thức tiền mà chuyển một phần lương thành phiếu đổ xăng, người lao động có thể tiết kiệm thuế, do khi đó, những khoản tiền này sẽ được miễn thuế và phí bảo hiểm xã hội, tối đa 44 Euro hàng tháng.

Hồng Nhung