Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sẹo vết thương: Phòng hơn là chữa

30/09/2017 0

TBVĐ- Một vết thương được chăm sóc y tế càng tốt thì càng tránh được sẹo hoặc là làm sẹo càng mờ. Với bất cứ tổn thương da nào, hầu như cũng để lại sẹo. […]

1 2 3 23