Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cha mẹ có con đang đi học sẽ được hưởng mức miễn giảm thuế hỗ trợ đào tạo Ausbildungsfreibetrag cao hơn từ năm 2023

Ảnh minh họa: pixabay.com

Con cái đi học xa nhà là một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, cha mẹ có thể hưởng mức miễn giảm thuế cao hơn cho việc này.

Cụ thể, mức miễn giảm thuế cho việc bù đắp nhu cầu đặc biệt đã được tăng lên 276 Euro từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và hiện nay là 1200 Euro mỗi năm cho mỗi đứa trẻ.

Miễn giảm thuế đào tạo được áp dụng cho cha mẹ có con đã thành niên, không còn sống tại nhà và đang tham gia một chương trình đào tạo nghề nghiệp. Cha mẹ có thể yêu cầu miễn giảm thuế này trong bản khai thuế hàng năm của họ hoặc đăng ký miễn giảm thuế này trong các đặc điểm khấu trừ thuế thu nhập để hàng tháng một khoản miễn giảm thuế 100 Euro được tính vào khi trả lương.

Điều kiện để được miễn giảm thuế đào tạo bao gồm việc trở thành người trưởng thành, tham gia đào tạo nghề nghiệp và sự sắp xếp lưu trú bên ngoài của con cái, cùng với quyền nhận trợ cấp trẻ em.

Trợ cấp trẻ em có thể được nhận đến tháng kết thúc quá trình đào tạo nghề với một chứng chỉ nghề hoặc trong tháng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25..

Với tiền trợ cấp hỗ trợ đào tạo Ausbildungsfreibetrag, cha mẹ sẽ có thêm động lực và khả năng tài chính để hỗ trợ con cái trong quá trình đào tạo nghề nghiệp, góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.

Hải Nam