Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Kết quả nghiên cứu: Việc trì hoãn nghỉ hưu một năm tăng nguy cơ tử vong lên đến 4,2% trong nhóm tuổi từ 60 đến 69

Ảnh: nguồn https://pixabay.com/

Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Mannheim và Đại học Bonn tại Đức, việc làm việc lâu hơn có thể gây tăng nguy cơ tử vong sớm. 

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu Bảo hiểm xã hội từ Tây Ban Nha, so sánh những người nghỉ hưu trước và sau cải cách hưu trí năm 1967. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc trì hoãn nghỉ hưu một năm tăng nguy cơ tử vong trong nhóm từ 60 đến 69 tuổi lên đến 4,2%.

Điều đáng chú ý là yếu tố quyết định chủ yếu đến nguy cơ này là điều kiện làm việc trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Các yếu tố như gánh nặng về thể chất và tâm lý xã hội, cảm giác tự ái trong công việc và trình độ đào tạo đã được xem xét. Việc mất quyền nghỉ hưu sớm đặc biệt gây tử vong sớm trong các nghề lao động vất vả về thể chất.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người có thành công trong công việc của mình không ghi nhận tác động tiêu cực này. Những người có cảm giác thành công và thành tựu trong công việc không chịu áp lực tương tự như những người làm việc trong môi trường khó khăn.

Đáng buồn là những kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc trì hoãn nghỉ hưu một năm đối với công nhân có trình độ học vấn thấp có thể tăng nguy cơ tử vong trong khoảng từ 60 đến 69 tuổi lên đến 5,4%. Điều này chỉ rõ rằng những người trình độ thấp hơn trong cả học vấn và thu nhập đã gặp phải những khó khăn và áp lực lớn hơn khi làm việc lâu hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, “Kết quả này cho thấy không thể có một ‘giải pháp tổng quát’ đồng nhất cho việc nghỉ hưu. Chúng tôi nhận thấy rằng một chính sách chung về việc loại bỏ quyền truy cập vào việc nghỉ hưu sớm có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng xã hội kinh tế về tuổi thọ.”

Theo BIld