Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Kết thúc hỗ trợ giá năng lượng vào cuối 2023: VdK Yêu Cầu Quỹ Hỗ Trợ Cho Trường Hợp Khó Khăn

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Khi chính sách hỗ trợ giá năng lượng hết hạn vào cuối năm, nhà nước cần phải hỗ trợ những người có thu nhập thấp theo cách khác, theo quan điểm của VdK, một tổ chức xã hội.

“Nhà nước cần phải thiết lập quỹ hỗ trợ cho những người không thể trả tiền sưởi ấm,” Chủ tịch tổ chức Verena Bentele yêu cầu vào Chủ Nhật.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner (FDP) đã thông báo vào thứ Sáu rằng chính sách hỗ trợ giá cho điện và khí đốt sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12, ba tháng sớm hơn kế hoạch trước đây.

Theo ZDF

VdK, viết tắt của “Sozialverband VdK Deutschland”, là một tổ chức xã hội lớn tại Đức chuyên về các vấn đề xã hội và phúc lợi. Tổ chức này hoạt động như một hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho các thành viên, tập trung vào việc hỗ trợ những người già, người khuyết tật, người nghỉ hưu, và những người có thu nhập thấp hay đang gặp khó khăn về tài chính và xã hội.

VdK cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc người khuyết tật, và quyền lợi người nghỉ hưu. Tổ chức này cũng tham gia vào công tác vận động chính sách và làm việc để cải thiện điều kiện sống và quyền lợi cho các nhóm mà họ đại diện.