Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Kinderbonus có tính vào mức cấp dưỡng (Unterhalt) nuôi con?

Có, cha/mẹ phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con được phép giữ một nửa số tiền với điều kiện đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái.

Ở Đức, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái đối với các bậc cha mẹ được quy định chi tiết trong bộ luật dân sự BGB. Đặc biệt, khi bố mẹ không còn chung sống với nhau, cha mẹ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái tới khi chúng tự lo được bản thân bằng thu nhập riêng của mình kể cả khi đã đến tuổi trưởng thành.

Năm 2020, mức cấp dưỡng tối thiểu (Mindestunterhalt) được áp dụng như sau: Trẻ em dưới 6 tuổi: 369 Euro/ tháng; – Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: 424 Euro/tháng; – Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: 497 Euro/tháng.

Cha/mẹ đơn thân nuôi con có thể nhận được hỗ trợ tài chính của nhà nước nếu người cha/mẹ còn lại không đáp ứng được nghĩa vụ chi trả tiền nuôi con của mình. Tiền Kinderbonus cũng không bị tính vào tiền trợ cấp ứng trước (Unterhaltsvorschuss).

Trẻ em có nơi cư trú, địa chỉ thường trú ở Đức và đang sống cùng bố/mẹ một mình nuôi con cho đến sinh nhật 12 tuổi có thể nhận được trợ cấp tạm ứng mà không giới hạn thời gian. Từ 01-01-2020 mức trợ cấp ứng trước: Trẻ từ 0 đến 5 tuổi là 165 Euro / tháng ; – Trẻ từ 6 đến 11 tuổi là 220 Euro / tháng ; – Trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 293 Euro / tháng

Hồng Nhung