Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Luật lưu trú của Đức dành cho du học sinh

TBVĐ- Lưu trú với mục đích đào tạo được quy định trong mục 3 điều §16

§16 Học đại học; học tiếng

Điều kiện để được cấp visa học đại học, học tiếng

(1a) Người nước ngoài cũng có thể được cấp giấy phép tạm trú để tham gia tuyển sinh vào đại học. Thời gian lưu trú để tham gia tuyển sinh, không được quá 9 tháng.

(2) Trên nguyên tắc, trong thời gian lưu trú nói ở đoạn (1), giấy phép lưu trú không được cấp, hoặc gia hạn cho mục đích khác, nếu không có cơ sở pháp lý cho phép. Miễn áp dụng điều §9.

Thời gian sinh viên được phép đi làm thêm

(3) Giấy phép tạm trú có quyền lao động làm thuê, nhưng không được phép vượt qúa tổng số 120 ngày hoặc 240 nửa ngày trong 1 năm, và có quyền lao động dạng làm thêm dành cho sinh viên. Quy định trên không có giá trị trong thời gian học tiếng của niên học đầu tiên, không tính thời gian nghỉ hè và khi lưu trú theo đoạn 1a.

Sau khi tốt nghiệp, được phép ở lại Đức bao lâu?

(4) Sau khi tốt nghiệp đại học, giấp phép tạm trú có thể được gia hạn tới 18 tháng để tìm chỗ làm việc tương ứng với mục tiêu đã đào tạo, nếu chỗ làm việc đó theo điều §18 , điều §19 và điều §21 được phép thuê người nước ngoài.

Biên dịch: Tiến Sỹ Nguyễn Sỹ Phương