Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngân hàng KfW dừng bốn chương trình hỗ trợ sau phán quyết về ngân sách của Tòa án Hiến Pháp Liên bang

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Phán quyết về ngân sách của Karlsruhe đã có hậu quả đối với các chương trình hỗ trợ của ngân hàng hỗ trợ nhà nước KfW.

KfW đã áp đặt một lệnh tạm thời ngừng nhận và chấp nhận đơn đăng ký cho bốn chương trình trong lĩnh vực nhà ở và xây dựng.

Với hiệu lực ngay lập tức và cho đến khi có thông báo mới, không còn đơn đăng ký nào được nhận cũng như không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký nào đang tồn đọng, ngân hàng hỗ trợ này thông báo trên trang chủ của mình.

Các khoản vay hỗ trợ và trợ cấp đầu tư đã được chấp nhận trước đó không bị ảnh hưởng.

Trước đó, Toà án Hiến pháp Liên bang ra phán quyết rằng việc chính phủ chuyển khoản tín dụng 60 tỷ euro dành chống dịch COVID-19 sang quỹ khí hậu là vi hiến. Điều này đã khiến kế hoạch tài chính của chính phủ liên bang thiếu hụt khoản 60 tỷ euro này. 

Theo ZDF