Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngân hàng tinh trùng phải tiết lộ thông tin về người hiến tặng

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Đứa trẻ được sinh ra từ tinh trùng đông lạnh có quyền được biết ai là cha ruột của mình.

Theo phán quyết của tòa án Berlin (án số: 13 C 259/16, ngày 27.04.2017), đứa trẻ được sinh ra từ tinh trùng đông lạnh có quyền được biết ai là cha ruột của mình. Vụ kiện liên quan đến một đứa trẻ sinh năm 2008. Trước khi sinh, bố mẹ đứa trẻ đã thống nhất với bác sỹ và người bố sinh học sẽ không hỏi bất kì thông tin nào về người hiến tặng tinh trùng. Tuy nhiên, do nghi ngờ đứa trẻ không được sinh ra từ tinh trùng mà ngân hàng gửi đến và do đứa trẻ nhiều lần hỏi về thông tin người hiến tinh trùng nên vụ việc được đem ra tòa.

Theo tòa án Berlin, quyền được biết về xuất thân của đứa trẻ được ưu tiên hơn mong muốn được bảo vệ danh tính của người hiến tặng. Không có quy định về độ tuổi tối thiểu của đứa trẻ để được biết thông tin về người hiến tặng. Bố mẹ đứa trẻ là người quyết định thời điểm và cách thức thông báo về xuất thân của đứa trẻ. Phán quyết của tòa án Berlin vẫn chưa được thực hiện, do người hiến tặng có thể kiện phúc thẩm.

L.B.Q