Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngành Công Nghiệp Năng Lượng Mặt Trời đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn cho những người tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, theo nghiên cứu gần đây của Viện Kinh Tế Đức (IW), được tài trợ bởi Quỹ Bertelsmann.

Trong năm 2022, số lượng quảng cáo tuyển dụng trực tuyến cho ngành này đã đạt 52.000, tăng hơn gấp đôi so với trước đó.

Sự gia tăng nhu cầu này tiếp tục trong nửa đầu năm nay với 36.000 quảng cáo việc làm.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này cho thấy rõ ràng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, phản ánh xu hướng phát triển bền vững và tái tạo năng lượng toàn cầu.

HN