Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người nhận Hartz IV có nhận được tiền thi lấy bằng lái của Job Center?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Người nhận trợ cấp Hartz IV có thể được cấp kinh phí cho việc học và thi lấy bằng lái xe nếu thông qua đó tìm được việc làm. 

Job Center phải trả chi phí học và thi lấy bằng lái cho người nhận Hartz IV, nếu người này chứng minh được bằng lái xe là điều kiện cần để có được 1 việc làm cụ thể.

Đó là phán quyết của Tòa án Xã hội Tiểu bang Niedersachsen-Bremen trong án số L 15 AS 317/11 B.

Theo điều 16, SGB II, người nhận trợ cấp Hartz IV có thể được cấp kinh phí cho việc học nâng cao, học và thi lấy bằng lái xe hoặc chi phí cho quá trình xin việc, nếu thông qua đó tìm được việc làm.

Trong trường hợp người nhận trợ cấp trình được chứng nhận của nơi làm việc tương lai về điều kiện phải có bằng lái xe, chứng nhận của trường dạy lái về các chi phí học và thi lấy bằng lái, đồng thời chứng minh được mình không có khả năng chi trả, Job Center sẽ phải trả chi phí này.

Vĩnh Hà (tổng hợp)