Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người Việt tại Đức sinh sống tập trung ở đâu? Làm nghề gì?

Một góc chợ Đồng Xuân, Berlin. Ảnh: Trung Hiếu
Cộng đồng người Việt tại Đức là một cộng đồng tương đối đông đảo, đoàn kết và hội nhập nước sở tại rất thành công.