Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Những Thay Đổi Mới Trong Bài Thi Lý Thuyết Lấy Bằng Lái Xe Từ Tháng 4

Những Thay Đổi Mới Trong Bài Thi Lý Thuyết Lấy Bằng Lái Xe Từ Tháng 4

Từ tháng 4, những người bắt đầu học lái xe sẽ phải đối mặt với những câu hỏi mới trong bài thi lý thuyết lấy bằng lái. Có hơn 60 thay đổi sẽ được áp dụng, vì vậy học sinh lái xe nên cập nhật ứng dụng học tập của mình.

Theo thông tin từ fahren-lernen.de, từ ngày 1 tháng 4, tất cả các lớp bằng lái xe sẽ có thêm hoặc thay đổi 61 câu hỏi mới. Trong đó, có 9 câu hỏi mới về kiến thức cơ bản cho tất cả các lớp, 6 câu hỏi mới cho kiến thức cơ bản về xe máy, 25 câu hỏi mới cho lớp B, và nhiều câu hỏi khác cho các lớp khác.

Các câu hỏi mới này sẽ áp dụng cho những học sinh thi lý thuyết sau ngày 1 tháng 4. Đối với những học sinh thi trước ngày này, họ có thể học với các câu hỏi cũ. Học sinh lái xe cần cập nhật ứng dụng học tập của mình để truy cập các câu hỏi mới này.

Bên cạnh các câu hỏi thi mới, nhiều người Đức cũng phải đổi bằng lái xe cũ sang bằng mới trong thời gian quy định. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, họ có thể phải chịu hậu quả.