Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Những Thay Đổi Quan Trọng Về Bằng Lái Xe Năm 2024

Những Thay Đổi Quan Trọng Về Bằng Lái Xe Năm 2024

Năm 2024 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng đối với bằng lái xe tại Đức. Một trong những thay đổi lớn là việc tăng giới hạn trọng lượng xe mà người có bằng lái xe hạng B có thể lái từ 3,5 tấn lên 4,25 tấn. Ngoài ra, bằng lái xe hạng B196 sẽ được công nhận trên toàn EU, cho phép lái xe mô tô nhẹ ở các nước khác. Bằng lái xe cũng sẽ được số hóa, với việc tích hợp mã QR để tăng tính bảo mật. Quy trình thi sát hạch lái xe cũng sẽ thay đổi, yêu cầu học viên phải hoàn thành lý thuyết trước khi bước…