Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ăn theo con, đón vợ sang Đức

30/07/2016 0

Hỏi: Năm 2001, tôi nhập cảnh bất hợp pháp vào Đức và đến năm 2008 do tôi có con với người Đức, nên được cấp giấy phép tạm trú Aufenthaltserlaubnis thời hạn 1 năm, theo […]

Bỏ trại sống lưu vong

29/07/2016 0

Hỏi: Bạn trai em được cấp tạm dung  (Duldung) nhưng bỏ trại, sống lưu  vong. Còn em mang giấy phép tạm trú và nhận con Aufenthaltserlaubnis gia hạn 2 năm 1 lần. Hiện em sắp […]