Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền lợi dành cho người hồi hương

24/07/2017 0

TBVĐ- Người tị nạn muốn hồi hương sẽ được tạo điều kiện đi lại và hỗ trợ tài chính. Chương trình hỗ trợ hồi hương và trợ nghiệp là một chương trình nhân đạo chuyên […]