Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chùa gỗ tại Taucha

03/11/2016 0

Taucha là một thành phố nhỏ nằm phía  Đông Bắc Leipzig. Dự kiến, vào năm sau sẽ hoàn  tất xây dựng chùa gỗ, nằm ngay cạnh nhà ga cũ. Dự án được truyền thông Đức […]