Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thu Nhập 5000 Euro/Tháng – Số Tiền Hưu Trí Thực Sự Còn Lại

Thu Nhập 5000 Euro/Tháng – Số Tiền Hưu Trí Thực Sự Còn Lại

Dù có thu nhập 5000 Euro mỗi tháng, số tiền hưu trí thực sự nhận được khi về hưu không nhiều như mong đợi. Viện Kinh tế Đức (IW) cho biết, những người hưu trí độc thân với thu nhập trung bình 1945 Euro mỗi tháng đã thuộc nhóm có tài chính tốt hơn một nửa dân số. Nhưng để đạt được mức này với mức lương trước đó là 5000 Euro mỗi tháng, cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cách Tính Toán Tiền Hưu Trí

Theo tài liệu của Deutsche Rentenversicherung (DRV), công thức tính tiền hưu trí bao gồm các yếu tố như điểm lương, hệ số điều chỉnh, giá trị lương hiện tại và hệ số loại hưu trí. Công thức cụ thể như sau:
“`
Tiền hưu trí hàng tháng = Điểm lương x Hệ số điều chỉnh x Giá trị lương hiện tại x Hệ số loại hưu trí
“`
Ví dụ, với mức lương 5000 Euro/tháng (60.000 Euro/năm) trong 40 năm làm việc liên tục, tổng điểm lương sẽ là 53. Khi nhân với giá trị lương hiện tại 37,60 Euro, số tiền hưu trí sẽ là khoảng 1992 Euro mỗi tháng.

Kết Quả Cuối Cùng

Dù mức thu nhập trước đó là 5000 Euro mỗi tháng, số tiền hưu trí nhận được chỉ khoảng 1992 Euro mỗi tháng. Đây chỉ là một ví dụ và số tiền thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân.