Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Trẻ Em Có Được Ngồi Trong Nhà Lưu Động Khi Xe Đang Chạy Không?

Trẻ Em Có Được Ngồi Trong Nhà Lưu Động Khi Xe Đang Chạy Không?

Trong mùa hè, nhiều gia đình lựa chọn du lịch bằng nhà lưu động (caravan). Tuy nhiên, tại Đức, luật pháp quy định rõ ràng rằng trong khi xe đang chạy, không ai, kể cả trẻ em hay người lớn, được phép ở trong nhà lưu động. Tất cả hành khách phải ngồi trong xe kéo và tuân thủ quy định về an toàn giao thông. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương nếu xảy ra tai nạn. Mặc dù một số quốc gia châu Âu có thể ít nghiêm ngặt hơn, nhưng lời khuyên là luôn nên tuân thủ quy định an toàn này để đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường.