Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Vì sao hộ chiếu Việt Nam mẫu mới thiếu thông tin về nơi sinh không được Đức chấp nhận?

Hôm nay, 27/07/2022 trên trang web của Cơ quan đại diện Đức thông báo những hộ chiếu mới được cấp từ ngày 1.7.2022 theo mẫu mới màu xanh tím than (có số Serial bắt đầu bằng „P“) tạm thời không được công nhận ở Đức và vì thế không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu đó.

Nguyên nhân do thiếu thông tin về nơi sinh. Chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang.

Không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt vì nhiều trường hợp trùng họ. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được. Trong khi kiểm tra ở Đức (khi nhập cảnh, xuất cảnh, khi kiểm tra trong nước) sẽ phải luôn đối chiếu bằng thủ công với danh sách. Không thể cho rằng mỗi một người làm nhiệm vụ kiểm tra đều có danh sách này.

Thêm vào đó, hiện nay có nhiều hộ chiếu nộp vào Đại sứ quán mà không có số định danh cá nhân, đa số là hộ chiếu của vị thành niên, cũng như một số hộ chiếu mà nơi sinh tìm thấy được lại không trùng khớp với nơi sinh thực sự.

Vì thế, những người mang hộ chiếu mới của Việt Nam không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn.

Theo Công hàm Đại sứ quán Đức gửi cho Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 27.7.2022