Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ý nghĩa ngày nghỉ lễ 31.10 tại một số tiểu bang ở Đức

Ảnh: pixabay.com

TBVĐ- Từ sau khi nước Đức thống nhất, ngày 31.10 hàng năm trở thành ngày nghỉ lễ tại một số tiểu bang như Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt và Thüringen.

Các tiểu bang còn lại vẫn làm việc như bình thường. Ngày 31.10 được nghỉ không liên quan đến lễ hội hóa trang Halloween mà nhằm tưởng niệm cuộc Cải cách Tin lành của nhà thần học Martin Luther (tiếng Đức gọi là ngày Reformationstag).

Theo truyền thuyết, tối ngày 31.10.1517, tại Sachsen, Martin Luther đã đóng đinh 95 Luận đề viết bằng tiếng La tinh lên cửa Nhà thờ Lâu đài Wittenberg (nơi treo các thông báo của trường đại học Wittenberg) nhằm tố cáo việc buôn bán phép giải tội (Ablasshandel) và mở ra các cuộc tranh luận về các vấn đề giáo hội, đồng thời kêu gọi cải cách tôn giáo.

Vào thời điểm bấy giờ, hành động của ông có ý nghĩa rất to lớn, khởi xướng nhiều cuộc cải cách tôn giáo tại các quốc gia khác. Trong 95 luận đề, ông chỉ trích việc buôn bán phép giải tội Ablasshandel giả rối, không giúp cứu rỗi linh hồn mà chỉ làm đầy túi các chức sắc giáo hội. Một năm sau, luận đề này được dịch sang tiếng Đức, in ấn và phổ biến rộng rãi.

Trần Trúc Quỳnh