Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

48% đơn xin tị nạn bị ở Đức từ chối trong nửa đầu năm 2023

Ảnh minh họa

Trong nửa đầu năm 2023, Đức đã xử lý và ra quyết định về khoảng 133.000 đơn xin tị nạn, theo thống kê từ Cục Di dân và Người tị nạn liên bang.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm thấy một tương lai ở quốc gia này. Đúng 48% số đơn đã bị từ chối – một tỷ lệ đáng chú ý, cho thấy chỉ có một nửa số người xin tị nạn mới có triển vọng ở lại tại Đức.

Việc từ chối những đơn xin tị nạn không phải là quyết định dễ dàng, và có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau.

Các lý do có thể bao gồm những yếu tố liên quan đến nội dung đơn xin, như các vấn đề về tài liệu hoặc thông tin không chính xác, cũng như các vấn đề hình thức, như vi phạm quy định về thủ tục nộp đơn.

Thực tế là việc từ chối đơn của hơn một nửa số người xin tị nạn không chỉ là thách thức cho chính những người xin tị nạn mà còn là một thách thức cho cả hệ thống di dân tại Đức.

HP