Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bảy Thành Phố Ở Đức Nơi Giá Thuê Nhà Là Một Gánh Nặng Cho Người Lao Động

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc thuê nhà tại các thành phố lớn ở Đức đang trở thành một gánh nặng tài chính cho nhiều người. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi nhà cung cấp dữ liệu 21st Real Estate có trụ sở tại Berlin đã xem xét mối quan hệ giữa thu nhập và giá thuê ở bảy thành phố lớn nhất của Đức để tìm hiểu xem cư dân phải chi ra bao nhiêu thu nhập của họ để duy trì mái nhà trên đầu họ.

Berlin: Mức Chênh Lệch Đáng Kể

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 32%
 • Thu Nhập Trung Bình: €40,255/năm
 • Đặc Điểm: Có sự chênh lệch lớn giữa thu nhập và chi phí thuê nhà.

2. München: Giá Thuê Cao Nhưng Thu Nhập Cao Hơn

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 32%
 • Thu Nhập Trung Bình: €57,259/năm
 • Đặc Điểm: Mặc dù giá thuê cao, nhưng thu nhập trung bình của cư dân cũng cao hơn đáng kể.

3. Stuttgart: Đứng Thứ Ba

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 29%
 • Đặc Điểm: Một trong những thành phố có tỷ lệ chi phí thuê nhà cao.

4. Frankfurt:

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 27%
 • Đặc Điểm: Cung cấp một tỷ lệ thuê nhà tương đối hợp lý so với các thành phố khác.

5. Köln:

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 26%
 • Đặc Điểm: Là lựa chọn tốt cho những ai tìm kiếm giá thuê nhà phải chăng.

6. Düsseldorf:

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 25%
 • Đặc Điểm: Cung cấp một sự cân bằng tốt giữa chi phí thuê nhà và chất lượng sống.

7. Hamburg:

 • Tỷ Lệ Chi Phí Thuê Nhà: 25%
 • Đặc Điểm: Dù phổ biến nhưng một số khu vực có tỷ lệ chi phí thuê nhà cao, vượt quá 37.5%.

Nghiên cứu của 21st Real Estate cho thấy rõ sự khác biệt giữa các thành phố về tỷ lệ chi phí thuê nhà so với thu nhập. Berlin và München dẫn đầu với tỷ lệ 32%, trong khi các thành phố như Köln và Düsseldorf cung cấp một lựa chọn phải chăng hơn. Điều này phản ánh rõ nét về mức độ khác biệt trong chi phí sống và thu nhập giữa các thành phố lớn ở Đức.

Theo Thelocal.de