Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bộ trưởng Bộ Gia đình Đức, Kêu Gọi Tăng Cường Xây Dựng Các Nhà Trẻ Nội Bộ Công Ty

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Bộ trưởng Bộ Gia đình Đức, Lisa Paus, thuộc đảng Xanh, đã bày tỏ nguyện vọng mở rộng cơ hội cho các bậc phụ huynh trong việc gửi con cái họ tại các nhà trẻ nội bộ công ty.

Trước tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong việc chăm sóc trẻ em, bà Paus yêu cầu sự tham gia tích cực hơn từ phía doanh nghiệp, nhấn mạnh: “Nhà trẻ là yếu tố quan trọng cho sự vận hành của nền kinh tế và xã hội.”

Các công ty nên xem xét việc thiết lập các nhà trẻ nội bộ. Theo “Spiegel”, hiện nay, các cơ sở doanh nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% tổng số nhà trẻ.

Theo ZDF