Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Cảnh Báo: Tin Nhắn & Email Lừa Đảo – Cách Xử Lý Cần Thiết

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong thời gian gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn hoặc email yêu cầu nhấp vào một liên kết với các lý do như: “Phí hải quan cho gói hàng của bạn” hoặc “Xác nhận địa chỉ giao hàng”. Tuy nhiên, hãy cẩn thận! Đây có thể là một hình thức lừa đảo, nhằm mục đích lấy cắp thông tin cá nhân và tiền.

Nếu Bạn Nhận Được Tin Nhắn Lừa Đảo

 1. Đừng Nhấp Vào Liên Kết: Nếu nhận được tin nhắn từ nguồn không rõ, đừng bao giờ nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong đó.

 2. Không Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân: Không bao giờ cung cấp thông tin tài chính hoặc cá nhân qua tin nhắn hoặc email.

 3. Không Tải Ứng Dụng Lạ: Nếu yêu cầu bạn tải một ứng dụng, hãy từ chối.

 4. Chụp Ảnh Màn Hình: Lưu giữ bằng chứng bằng cách chụp ảnh màn hình của tin nhắn.

 5. Báo Cảnh Sát: Nếu bạn đã lỡ tương tác hoặc cung cấp thông tin, hãy báo cáo ngay lập tức với cảnh sát.

Nếu Bạn Đã Lỡ Nhấp Vào Liên Kết

 1. Đặt Điện Thoại Ở Chế Độ Máy Bay: Để ngắt kết nối Internet, ngăn chặn chia sẻ thêm thông tin.

 2. Gỡ Bỏ Ứng Dụng Độc Hại: Nếu bạn đã tải ứng dụng, hãy gỡ bỏ nó ngay lập tức.

 3. Đặt Lại Điện Thoại: Để đảm bảo an toàn, xem xét việc đặt lại cài đặt gốc của điện thoại.

Nếu Bạn Đã Thực Hiện Thanh Toán:

 1. Liên Hệ với Ngân Hàng của Bạn: Ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ và bảo vệ tài khoản của bạn.

 2. Báo Cáo với Cơ Quan Có Thẩm Quyền: Báo cáo sự việc với Bundesnetzagentur hoặc cơ quan tương đương.

 3. Kiểm Tra Bảo Hiểm: Bảo hiểm Hausratversicherung có thể giúp chi trả chi phí.

HN