Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Trợ Cấp Xã Hội Cho Người Tị Nam: Thay Vì Trả Tiền Mặt Chuyển Sang Thẻ Xã Hội

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong một bước chuyển mình đáng chú ý, nhiều thành phố và bang của Đức đang hướng tới việc áp dụng hệ thống thẻ để cung cấp các quyền lợi, thay vì sử dụng tiền mặt qua ngân hàng.

Mục Đích Chuyển Sang Hệ Thống “Thẻ Xã Hội” Thay Vì Tiền Mặt cho Người Xin Tị Nạn

Mục tiêu chính của sự thay đổi này là ngăn chặn người xin tị nạn chuyển tiền cho người thân ở quê nhà, giảm dòng người di cư sang Đức.

Hannover đã tiên phong trong việc triển khai “thẻ xã hội” vào tháng Mười Hai vừa qua. Thẻ này hoạt động tương tự như một thẻ ghi nợ ngân hàng thông thường, nhưng được cấp đặc biệt cho người xin tị nạn. Khu vực miền Đông bang Thüringen cũng đã phát hành khoảng 160 thẻ tương tự.

Cách Thức Hoạt Động “Thẻ Xã Hội” Cung Cấp Quyền Lợi cho Người Xin Tị Nạn

Điểm đặc biệt của hệ thống này là chủ thẻ phải đến văn phòng tị nạn của quận mỗi tháng để nạp tiền vào thẻ, qua đó kiểm soát việc sử dụng quỹ hỗ trợ một cách hiệu quả hơn. Đây không chỉ là một bước tiến trong việc quản lý quỹ hỗ trợ cho người xin tị nạn mà còn góp phần minh bạch hóa các quy trình tài chính.

Hamburg và Bayern cũng đã lên kế hoạch triển khai các chương trình tương tự vào năm 2024, đánh dấu một xu hướng mới trong việc quản lý hỗ trợ xã hội ở Đức.

HN