Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tiểu sử chùa Phước Nghiêm – Leipzig

02/05/2017 0

Chùa Phước Nghiêm Leipzig được thành lập vào năm 2004 (năm Giáp Thân). Ban đầu thành lập được Hòa Thượng Viên Giác ban hiệu là Niệm Phật Đường Liên Trì. Cơ sở của Niệm Phật […]

Tết thanh minh và phong tục tảo mộ của người Việt

04/04/2017 0

“Thanh minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”                                                                                                                                                              Truyện Kiều-Nguyễn Du. Thanh minh: là tiết thứ năm trong “nhị thập tứ khí” và đã được người Việt coi […]

1 2 3 4