Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chỉ một phần mười trong số 65 187 người Ukraina tại Sachsen đang làm việc

Ảnh minh họa: pixabay.com

Theo Arbeitsagentur, khoảng 35.000 người Ukraina nhận trợ cấp công dân Bürgergeld, trong đó có 11.500 trẻ em.

Chỉ có khoảng 6.500 người Ukraina đang làm việc, 1.100 người trong số đó có công việc bán thời gian. Không ai biết chính xác những người còn lại 25.000 đang làm gì.

Chủ tịch Hội đồng Quận Henry Graichen, một chính trị gia đảng CDU, cho rằng điều này liên quan đến chương trình trợ cấp công dân “tạo ra những động lực sai lầm” khi mức trợ cấp công dân tiêu chuẩn đối với người độc thân là 502 Euro, chỉ ít hơn 18 Euro so với mức thu nhập nếu họ có công việc bán thời gian. Một gia đình với hai đứa trẻ có thu nhập ít nhất là 1.598 Euro.

Chính trị gia đảng CDU cảnh báo: “Trong thời gian chờ đợi dài, mọi người có thể trở nên quen thuộc với trợ cấp công dân. Động lực để tìm kiếm việc làm sau đó sẽ giảm đi đáng kể.”

Hải Nam