Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chủ tịch Đảng FDP Phản Đối Tăng Thuế để Giải Quyết Khủng Hoảng Ngân Sách

Ảnh minh họa

Trong một phát biểu gần đây trên kênh truyền hình ZDF, Christian Dürr, lãnh FDP, đã lên tiếng phản đối ý tưởng tăng thuế như một giải pháp cho khủng hoảng ngân sách hiện tại. Ông Dürr khẳng định rằng, việc tăng thuế trong một quốc gia với mức thuế đã ở mức cao như Đức là không thể chấp nhận được.

Dürr chỉ trích những đề xuất nhằm tăng thuế đối với nhóm người “siêu giàu” ở Đức, cho rằng chúng thực tế lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Theo ông, việc này không chỉ là đánh thuế vào thu nhập mà còn là đánh thuế vào việc làm, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường lao động và kinh tế.

Trong bối cảnh khủng hoảng ngân sách, Dürr lập luận rằng quốc gia cần phải duy trì một lộ trình cân đối và thận trọng trong việc lập ngân sách, thay vì áp đặt gánh nặng tài chính mới lên các doanh nghiệp và công dân. Phát biểu của ông phản ánh quan điểm của FDP, một đảng theo chủ nghĩa tự do, về việc quản lý kinh tế và tài chính một cách bền vững.

Theo ZDF