Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Liên minh (Union) Muốn Cắt Giảm Trợ Cấp Cho Người Xin Tị Nạn Có Nghĩa Vụ Rời Đức

Liên minh (Union) đề xuất một kế hoạch nhằm xác định lại mức trợ cấp dành cho người xin tị nạn và đặc biệt là cắt giảm đáng kể số tiền dành cho những người có nghĩa vụ phải rời khỏi nước này.

Theo “Bild”, dựa trên đề nghị của Liên minh (Union), các đối tượng người xin tị nạn bị từ chối, có nghĩa vụ rời khỏi Đức sẽ chỉ nhận được “mức tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống”.

Các biện pháp cắt giảm này được xem như là nỗ lực nhằm giảm bớt sự hấp dẫn của Đức đối với di cư bất hợp pháp, đồng thời phản ánh sự cần thiết phải cân nhắc giữa việc hỗ trợ nhân đạo và duy trì trật tự và an ninh xã hội.

HN