Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Có bao nhiêu ngày lễ trong tháng 5 năm 2023 ở Đức?

Ảnh minh họa: https://pixabay.com

Mọi người ở Đức có thể hạnh phúc vì nhiều ngày lễ được tập trung vào tháng 5, đặc biệt những ngày lễ này không rơi vào ngày cuối tuần.

Dưới đây là thời điểm mà bạn được nghỉ lễ trong tháng 5, nếu kết hợp với các ngày nghỉ khác, bạn có thể kéo dài kỳ nghỉ của mình.

Thứ Hai, ngày 1 tháng 5: Ngày Lao động (với ba ngày nghỉ cuối tuần)

Thứ Năm, ngày 18 tháng 5: Lễ Thăng Thiên (tổng cộng bốn ngày nghỉ với một ngày nghỉ)

Thứ Hai, ngày 29 tháng 5: lễ Hạ Trần Pfingsten (Lễ Chúa Thánh Thần) (tổng cộng ba ngày nghỉ)

Mọi người hãy nên kế hoạch cho mình cùng gia đình một chuyến đi chơi trong thời tiết đẹp của tháng 5.

Hải Nam